De Groene Amsterdammer

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

"Frankrijk zou net zo polygaam moeten worden als Duitsland:

Alain Minc over de Europese illusie." 

(France should become as polygamous as Germany: Alain Minc on the European illusion).

July 24, 1991, pp. 7-8. 

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Lopen de Teutonen weer eens uit de pas?” (with Arnold Koper)
(Are the Teutons Deviating Once Again? - Interview with Professor Kurt Lenk).

August 22, 1984, pp. 3-6.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Het winstoogmerk van de verzorgingsstaat,”
(The Profit Principle of the Welfare State –
Book Review of Neil Gilbert, Capitalism and the Welfare State –
Dilemmas of Social Benevolence).

June 20, 1984, p. 18.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Marx is nog lang geen dode hond –
Pleidooi voor een ekonomische demokratie,”
(Marx Is Not Yet a Dead Dog – A Plea for Economic Democracy).

November 30, 1983, p. 13.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Walesa is nog niet jarig”
(written under pseudonym Walter Lipinski)
(Walesa Cannot yet Celebrate his Birthday).

November 9, 1983, p. 9.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Van de regen in de drop,”
(From the Rain into the Drip – 
Does a European nuclear force mean the end of the American nuclear umbrella?)

October 26, 1983, pp. 12-13

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“We moeten wanhopige maatregelen treffen,”
(We Have to Take Desperate Measures - 
Interview with Frank Barnaby, director of SIPRI, Stockholm).

October 19, 1983, p. 7.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“De zondeval van de verzorgingsstaat,”
(The Fall of the Welfare State).

August 31, 1983.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Bolsjewisering of ekonomische demokratie? –
De Zweedse werknemersfondsen,”
(
Bolshevization or Economic Democracy? The Swedish Employee Funds)

November 10, 1982, pp. 10-11

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Terug naar Keynes kan niet meer – Interview met Pierre Rosanvallon,”
(Back to Keynes is Impossible – Interview with Pierre Rosanvallon).

September 15, 1982, p. 5. 

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Bonn mikt op konventionele kruisraket,”
(Bonn Interested in Conventional Cruise Missile).

Augustus 18, 1982, p. 6.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“De Januskop van Jalta,”
(The Janus Head of Yalta)

March 10, 1982, pp. 10-16.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Madrid: een Slotakkoord?”
(Madrid: A Final Accord?).

February 17, 1982, p. 2.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Op zoek naar de Reagan-doktrine – 
Het antikommunistisch manifest van Norman Podhoretz,”
(The Search for the Reagan Doctrine – The Anti-Communist Manifesto of Norman Podhoretz)

January 13, 1982, p. 18.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Leren leven met professionals – Vrijwilligerswerk in de verzorgingsstaat,”
(Learning to Live with Professionals – Voluntary Service in the Welfare State).

September 16, 1981, p. 23.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Twee eeuwen ‘broederlijke hulp’ – Polen en Russen,”
(Two Centuries of ‘Brotherly Help’ – Poles and Russians)

July 15, 1981, p. 15.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Breznjev, de vredesvorst – 
de Sovjetunie tussen imperialisme, vervolgingswaan en solidariteit,”
(with Anet Bleich),
(Brezhnev, the King of Peace – The Soviet Union between Imperialism, Paranoia and Solidarity)

March 4, 1981, p. 4.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Een driehoeksverhouding met wanklanken – Partij, kerk en vakbeweging in Polen,”
(A Triangular Relationship with Dissonances – Party, Church and Trade Unions in Poland).

February 11, 1981, p. 5.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Zwartepieten om de vrede in Madrid – 
De vervolgkonferentie over Europese veiligheid en samenwerking,”
(Gambling for Peace in Madrid – The Follow-Up Conference on European Security and Cooperation).

December 3, 1980, p. 13.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Kritiek op het ‘hysterisch kompromis’ tussen SPD en law and order – 
PvdA-konferentie over beroepsverboden,”
(Criticism of the ‘Hysterical Compromise’ between SPD and Law and Order –
the PvdA Conference on Professional Interdictions).

November 5, 1980, p. 6.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Tussen de Russen, Deel 3 – De Sovjetunie en een islamitisch reveil,”
(with Anet Bleich)
(Among the Russians, Part 3 – The Soviet Union and an Islamic Reveil).

Reportage in de Sovjetunie.September 10, 1980, pp. 10-11

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Finlandisatie van Polen?”
(Toward a Finlandization of Poland?)

Augustus 27, 1980, p. 2.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Tussen de Russen, Deel 2,” (with Anet Bleich)
(Among the Russians, Part 2).

Reportage in de Sovjetunie.August 13, 1980, pp. 10-11.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Tussen de Russen, Deel 1,” (with Anet Bleich)
(Among the Russians, Part 1)

Reportage in de Sovjetunie.Augustus 6, 1980, pp. 9-12.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Verzorgingsstaat,” 
(Debat over artikel ‘Vadertje Drees’ van 16 april 1980).
(Welfare State – Debate on article ‘Father Drees’ of April 16, 1980).

June 18, 1980, p. 4.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Waarom de kinderen ‘vadertje Drees’ toch moeten verdedigen –
Neoconservative Critics [of the Welfare State] in the Offensive,”
(Why the Children Should Defend ‘Father Drees’ – Neoconservative Critics in the Offensive).

April 16, 1980, pp. 10-12.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Een Beierse christen-demokraat in de slag tegen het linkse ongedierte,”
(A Bavarian Christian-Democrat Taking the Offensive against the Left Vermin)

April 2, 1980, p. 13.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Moet de gevangenis verdwijnen?”
(Should the Jail Disappear? Book Review of Thierry Lévy, Le désir de punir)

January 23, 1980, p. 18.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Een ‘force de frappe’ voor Franz Josef Strauss – 
Kissinger en de Frans-Duitse plannen voor een Europese kernmacht,”
(A ‘Force de Frappe’ for Franz Josef Strauss –
Kissinger and the French-German Plans for a European Nuclear Force).

October 17, 1979, pp. 10-11.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Ook Jan Salie balde wel eens de vuist – 1848: Een Nederlandse revolutie,”
(Also Jan Salie sometimes clenched his fist – 1848: A Dutch Revolution.)

September 12, 1979, p. 18.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Het Groot-Europa van Franz Josef Strauss,”
(The Great Europe of Franz Josef Strauss)

June 13, 1979, pp. 10-11.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Het gevaarlijke spel met de ‘Wiedervereinigung’,”
(The Dangerous Game with the ‘Wiedervereinigung’)

May 9, 1979, pp. 10-11.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Hoe konstant is de Nederlandse buitenlandse politiek?”
(How Constant is the Dutch Foreign Policy?)

March 28, 1979, p. 22.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Met grote stappen door Europa,”
(With Great Steps through Europe).

January 24, 1979, p. 19.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Amerika dreigt met legaliseren zeeroof,”
(America Threatens to Legalize Piracy)

November 1, 1978, p. 13.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“De abstrakte idealen van de terrorist,”
(The Abstract Ideals of the Terrorist).

September 6, 1978, p. 19.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“De strijd om de oceaanbodem,”
(The Struggle for the Ocean Floor)

June 21, 1978, pp. 10-12.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“Mensenrechten als ideologisch breekijzer tegen de Sovjet-Unie,”
(Human Rights as an Ideological Weapon against the Soviet Union).

February 1, 1978, pp. 10-12.

groene-26c6b0e83f11d67ac965aeff30177840.png

“De neutronenbom in bedrieglijk taalgebruik aanvaardbaar praten,”
(Using Deceptive Language to Make the Neutron Bomb Acceptable).

December 7, 1977, p. 9.